Välkommen till Maskin & Tunghantering AB  
  Maskin & Tunghantering AB är ett företag med säte i Västerås, men verkar i hela Norden. Att vi arbetar med tunga flyttningar framgår säkert av företagsnamnet. I Mälardalen är dessutom tunghantering ett begrepp som de allra flesta förknippar med vårt företag. Även om vägen till vår kompetens bitvis har varit arbetsam och ibland både tuff och tung, så har vi idag det tekniska kunnandet och den maskinella utrustningen som gör att vi utan blygsamhet kallar oss specialister på maskin- och tunghantering.

  Att kalla sig specialister i en bransch där uppdragen har en både imponerande och avskräckande spännvidd är naturligtvis utmanande. Ena dagen flyttar vi en offsetpress åt ett tryckeri, nästa dag är det en både trång och besvärlig maskinflyttning inne i en verkstad. Men detta är vårt arbete och vår vardag. Inget uppdrag är det andra likt. Det här har lett till att vi både har skaffat oss praktisk erfarenhet och mental beredskap för "omöjliga jobb"... väl medvetna om att det alltid krävs minimerade risker, säkerhet och ett rejält försäkringsskydd åt våra uppdragsgivare.

 
  Vi kan också peka på en hel del "tunga" referensuppdrag där vi genom kreativitet och erfarenhet har hittat lösningar som har sparat både tid och arbetsmoment. Se vidare i vårt galleri.

 
  Våra uppdrag ställer ofta mycket stora krav på rutin och säkerhet. Även om inget uppdrag är det andra likt, så hittar vi alltid någon lösning.